Auditul intern al oricărui agent economic include şi auditul informatic. De cele mai multe ori, se produce o confuzie între auditul intern şi controlul intern, iar auditul informatic (auditul tehnologiilor informaţiei şi ale comunicaţiilor, IT/&C) sau auditul sistemelor (aplicaţiilor) informatice ale agentului economic este considerat, în mod restrictiv, ca fiind limitat la latura tehnică a auditului financiar şi a auditului intern.

Practica a impus renunţarea la semnificaţia auditului intern corelată numai de funcţia financiar-contabilă a agentului economic şi creşterea importanţei acestuia prin includerea funcţiei de audit intern subordonată direct conducătorului agentului economic, devenind astfel un instrument puternic de descoperire şi monitorizare a riscurilor. În aceeaşi idee, auditul sistemelor informatice ale agentului economic trebuie privit ca audit al sistemului informatic integrat al agentului economic care conţine şi componenta de subsistem informatic financiar-contabil.

Auditul intern, ce conţine şi auditul informatic, este reprezentat de numeroase grupări ale organismelor naţionale, realizate pe criterii geografice sau de limbă, ca, de exemplu, Uniunea Francofonă a Auditului Intern şi Confederaţia Europeană a Institutelor de Audit Intern.

Auditul financiar şi auditul intern se efectuează având la bază date şi informaţii obţinute în format electronic în condiţiile existenţei unui sistem informatic integrat al agentului economic, auditul financiar şi auditul intern nu exclud auditul informatic, pentru care sunt necesare substanţiale eforturi de conceptualizare, reglementare şi implementare.

Camera Auditorilor Financiari din România a asimilat integral Standardele Internaţionale de Audit Intern, inclusiv pentru mediile de sisteme informatice, CIS (Computerised Information Systems).

Există şi instrumente informatice de audit, cunoscute sub numele de CAATs Computer Assisted Audit Techniques (CAATs) = Tehnici de Audit Asistat de Calculator

 

CAATs:

 • acoperă azi o arie largă de probleme
 • sunt utilizate pentru a verifica corectitudinea prelucrărilor contabile
 • testează măsurile de securitate într-un sistem
 • verifică integritatea fişierelor
 • totalizări
 • stratificări
 • extrageri
 • eşantionări pentru audit

 

Rolul caats

 • s-au dezvoltat odată cu tehnologia IT
 • au înlocuit multe din procedurile manuale
 • economisesc timp şi costuri de audit
 • contribuie la reducerea numărului de teste de audit
 • permit interogări complexe ale bazelor de date
 • menţin integritatea probelor de audit
 • oferă posibilitatea verificării integrităţii sistemului

 

Cand se utilizeaza CAATs

 • când se cunoaşte cu claritate obiectivul auditului
 • când există un volum mare de înregistrări în baza de date care trebuie analizate
 • când informaţiile sunt înregistrate în format electronic
 • când datele pot fi transferate relativ usor

One Comment to “Auditul intern şi CAATs”

 1. bogdan andrei says:

  Doresc informatii despre CAATs