Managementul Riscurilor

Cristian Banu on 7 June, 2007

În multe organizaţii există un decalaj între conştientizarea nevoilor de securitate şi respectarea masurilor de securitate. Acest fapt se explica prin înseşi concepţiile greşite asupra procesului de asigurare a securităţii informaţionale, care pot rezulta în implementarea unor soluţii ineficiente.

Continue reading about Conştientizarea riscurilor informatice

Cristian Banu on 30 May, 2007

Numărul de incidente legate de securitatea sistemelor de calcul şi de comunicaţii şi costul rezultat al întreruperilor şi restaurării serviciilor continuă să crească. Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor de comunicaţii este un subiect care intervine din ce în ce mai des în problemele cu care se confruntă organizaţiile. Infracţiunile semnalate atât din cadrul instituţiilor […]

Continue reading about Managementul incidentelor

Cristian Banu on 23 May, 2007

Astăzi este aproape imposibil să nu auzim sau să nu citim despre riscurile utilizării tehnologiilor informaţionale. Managementul de vârf este din ce în ce mai interesat de sensul noţiunilor de management al riscurilor şi analiză a riscurilor, aplicate tehnologiilor informaţionale utilizate în cadrul organizaţiei. Acest fapt se datorează creşterii considerabile a nivelului de dependenţă a […]

Continue reading about Analiza riscurilor